Milan Krajčík, Mária Gajdošová, Zuzana Krajňáková, vdp Emil Onderko, Michal Čornec, kostolníčka Božena Kuročková, Jozef Vojna

Nová kostolná rada v Petrovciach nad Laborcom

V nedeľu 26. januára 2020 sa vo filiálnej obci v Petrovciach nad Laborcom uskutočnili voľby  členov kostolnej rady.
Na základe výsledkov hlasovania a po vzájomných rozhovoroch sa členmi kostolnej rady stali Michal Čornec, Milan Krajčík, Jozef Vojna, Mária Gajdošová a Ing. Zuzana Krajňáková.
V nedeľu 2. februára 2020, na sviatok Obetovania Pána, pri svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom slávnostne sľúbili, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej jednote a spolupráci so svojím farárom a pre dobro farnosti. Týmto dňom začala ich služba.
Členov kostolnej rady zahŕňam do svojich modlitieb a želám im, aby svojou obetavou prácou a svedectvom života napomohli k duchovnému rastu veriacich našej farnosti a k zveľadeniu jej materiálnych hodnôt. Vyprosujem im k tomu Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, ochranu našej nebeskej matky Panny Márie aj ich osobných patrónov.
Doterajším dlhoročným členom kostolnej rady Jurajovi Dzurjakovi, Štefanovi Hluškovi a Irene Vojnovej ďakujem za  obetavú službu na  slávu Boha a pre dobro veriacich.  Želám im, aby ich Pán bohato odmenil svojimi milosťami a dal im to, čo pre hodnotný život najviac potrebujú.

Duchovný otec Emil