Odpustová slávnosť v Lesnom 2018

odpust-lesne-2018-04Tento rok sme spoločne oslávili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie s pozvaným kňazom Martinom Gočom, farárom v Žbinciach, ktorý sa nám prihovoril v homílii a povzbudil nás konkrétnymi radami, ako praktizovať úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Poukázal na silu zasvätenia sa Panne Márii. Možno sa nám zdá, povedal, čo môže spôsobiť taká jednoduchá vec? No Panna Mária žiada práve toto. Pripisuje veľkú dôležitosť aktu zasvätenia. Aj keď tomu celkom nerozumieme, Panna Mária to berie vážne a cez toto naše odovzdanie môže ľahšie pomáhať ľudstvu ku záchrane. A ešte jednu radu nám odovzdal, pripomenul, odpustový kazateľ – všetko začínať s Duchom Svätým a cez Pannu Máriu. Pred prácou, pred rozhodnutiami, v trápení, neistote, pred cestou, pri výchove detí… pred každou udalosťou – veľkou i všednou, často prosiť: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty! Nechajme viac vstúpiť do nášho života Ducha Svätého a zverme sa pod ochranu Máriinho Nepoškvrneného Srdca. To bude najkrajšie ovocie odpustovej slávnosti.

Pripravila sr. Bernadeta