Slávnosť 1. svatého prijímania v Petrovciach nad Laborcom

prve-2018-pnl-22Po dlhom čase bolo slávnosť 1. svätého prijímania opätovne slávená aj v Petrovciach nad Laborcom. V tomto roku prijali túto sviatosť 3 deti z našej obce: Kristínka Lichvanová, Kristínka Vavraková a Slavomír Osipčák. Bolo to ich veľký deň. Všetko sa točilo okolo nich, pretože prijali dve dôležité sviatosti v živote kresťana: sviatosť zmierenia a sviatosť oltárnu. Tie ich budú od tejto chvíle sprevádzať po celý život a napĺňať pravým zdrojom života.

12. mája 2018 po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia. Musím povedať, že celú prípravu aj na sviatosť zmierenia a aj na prijatie sviatosti oltárnej s našim p. farárom Onderkom brali veľmi vážne.
13. mája 2018 tak mohli s čistými srdiečkami prijať prvýkrát do svojho vnútra Ježiša ukrytého v sviatosti oltárnej.

Počas homílie im p. farár hovoril o tom, aké dôležité je mať stále čisté a dobré srdiečko. Aby v ňom mohol neustále prebývať Ježiš. To môžeme mať len vtedy, ak v ňom niet špiny a hriechu. Ak naše srdcia neťaží hriech keďže milujeme Ježiša, dovoľujeme mu aby v našom srdci prebýval. Tak aj iní ľudia môžu pocítiť lásku, ktorou horí naše srdce našimi dobrými skutkami, ku ktorým nás Ježiš povzbudzuje.

Som veľmi rada, že sa po dlhšom čase našli aj ďalšie detičky, ktoré chceli s nadšením spievať na tejto slávnosti: Zuzka a Tomáško, Sofinka, Saška, Ester a Kristínka. Najviac sa im páčila pesnička o ovečke a naučili sa aj ukazovačky.

Verím, že to nebolo poslednýkrát, ale že sa takto budeme stretávať častejšie. Nech je to pre prvopríjmajúce deti naozaj pamätný deň, ktorý si budú pamäť po celý život a ktorý je len začiatkom ich života so živým Ježišom Kristom.

Lenka Pčolinská