Začal sa týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi

Biskupi Slovenska vyzývajú ľudí, aby sa 15. do 22. augusta pridali k modlitbám za mier a zmierenie medzi národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Výzva je na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Slovenských politikov zas žiadajú, aby sa usilovali napomáhať mierovému riešeniu svetových konfliktov.

V posledných týždňoch sme podľa biskupov svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. “Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi,” píše sa vo výzve biskupov Slovenska.

Z týchto dôvodov vyhlasujú osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie, a to v dňoch 15. – 22. augusta 2014. K spoločnej modlitbe za pokoj vo svete sa môžu zapojiť všetky farnosti, spoločenstvá i jednotlivci. Využiť pritom môžu text modlitby za mier a zmierenie medzi národmi, na ktorý udelil cirkevné schválenie predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám
ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,
v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

(Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis
Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

14 − 5 =