Aktuálne informácie o bohoslužbách od 25. 11. 2021

Od 25. 11. do 8. 12. 2021 sa sväté omše slávia bez veriacich, len za účasti kňaza, asistencie a rodiny, na ktorej úmysel je svätá omša obetovaná – maximálne 6 veriacich – individuálna pastoračná služba.
Sobášne obrady a obrady krstu sú povolené maximálne do 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).
Pohrebné obrady sú bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Program svätých omší:

25. 11. – Štvrtok – 17:00 Petrovce n/L – + Jarmila – 1. výročie

26. 11. – Piatok – 17:00 Nacina Ves – + Emília Tokárová

27. 11. – Sobota – 18:00 – Lesné – Za zdravie a B. požehnanie Márie

28. 11. – Nedeľa –
8:00 – Vybuchanec – Za veriacich
9:15 – Nacina Ves – Za zdravie a B. požehnanie Márie (40 rokov života)
10:30 – Petrovce n/L – Za zdravie a B. požehnanie Bohuznámej a jej rodiny