Farské oznamy 30. nedele v Cezročnom období

• Srdečne vás pozývame na slávnosť požehnania krížovej cesty so sv. Jánom Pavlom II. v Lesnom vo štvrtok 27. 10. 2022 o 14:00. Slávnosti požehnania bude predsedať J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa, košického eparchiálneho biskupa a vladyku Milana Chautura CSsR, emeritného košického eparchiálneho biskupa.
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Všetkým svätými:
Utorok – 25. október – Vybuchanec: 17:00 – 17:30
Streda – 26. október – Lesné: 16:00 – 17:00
Piatok – 27. október – Petrovce n/L: 15:00 – 17:00
Pondelok – 31. október – Nacina Ves: 15:00 – 17:00
• V nedeľu v noci 30. októbra sa mení čas. O 3:00 letného času posúvame hodiny na 2:00 stredoeurópskeho času.
• Dnes je zbierka na misie. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.