Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu

• V piatok o 16:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti.
• V pondelok 14. 12. 2020 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí.
Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
• Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 537,70 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 200 €, Petrovce n/L: 215 €, Lesné: 70 €, Vybuchanec 52,70 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 7. 12. do 13. 12. 2020