Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 €.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na farskej budove bola obnovená kamenná tabuľa. Za bezplatné zrealizovanie prác ďakujeme Kamenárstvu Kohút.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 30. 11. do 6. 12. 2020