Farské oznamy z 1. pôstnej nedele – 26. 2. 2023

• Jarné kántrové dni budú 1. 3. (streda), 3. 3. (piatok) a 4. 3. (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.