Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Maskaľ, syn rodičov: Jaroslava a Anny r. Ivákovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Miroslava Bodnárová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Pavlíkovej, bývajúca v Cejkove. Ohlasujú sa 1. krát.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 10:30. Celebrantom a slávnostným kazateľom bude Peter Sepeši, farár v Kamenici n/C.
• Na budúcu nedeľu bude gréckokatolícka odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10: 30, s myrovaním a obchodom okolo chrámu.
• Manželia Vasiľovci z Petroviec n/L z 55. výročia sobáša darovali na kostol 50 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca.