Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Ficik, syn rodičov: Marka a Silvie r. Natafalušiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Scarlett Kanalošová, dcéra rodičov: Jozefa a Nataši r. Kanalošovej, bývajúca v Budkovciach. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Piskor, syn rodičov: Valentína a Silvie r. Balogovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika r. Tokárová, dcéra rodičov: Ľudovíta a Jany r. Šoškovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Arcidiecézna púť v Gaboltove bude v dňoch 16. – 17. júla 2022. Program púte je na výveske.
• Festival nádeje na Amfiteátri v Hatalove bude 23. júla a začne o 14:00 sv. liturgiou.
• Počas nasledujúceho týždňa som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého kontaktujte farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach (Telefónny kontakt: 0904 836 469)
• Na kostol v Petrovciach n/L darovali: pani Ľudmila zo 60. narodenín 100 eur, pani Anna z 50. narodenín 50 eur. Za ich milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.