Farské oznamy z 18. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Balog, syn rodičov: Gustáva a Marcely r. Mikerovej, bývajúci v Sobranciach a Sára Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Balogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Z pohrebu Filomény Talnagiovej v Petrovciach n/L darovali na kostol 100 eur, Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.