Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Jasličky vyniesli 202 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 115,90 €, Petrovce: 45 €, Lesné: 41,10 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na kostolné potreby darovala rodina Melisy Kišovej z Nacinej Vsi 30 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 1. do 10. 1. 2021