Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk.
• Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude vo štvrtok pri každej sv. omši.
• Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána v tomto roku nech vyslúži v rodine otec alebo mama. Obrad požehnania domov sa nachádza v najnovšom čísle nášho Farského informátora.
• Veronika Hlušková z predaja oblátok darovala na kostol v Petrovciach n/L 100 €. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Jasličky vyniesli 360,50 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 121,50 €, Petrovce n/L: 174 €, Lesné: 40,20 €, Vybuchanec 24,80 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.