Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období – 15. 1. 2023

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
• Od 18. 1. do 25. 1. 2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• Dnes je zbierka pre potreby pastorácie mládeže ACM/UPC. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Z krstu malého Šimonka Hlušku darovali na kostol 100 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.