Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať  v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Od 18. do 25. januára 2021 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 1. do 24. 1. 2021