Farské oznamy z 24. ndele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Svoboda, syn rodičov: Miroslava a Kataríny r. Vožňákovej, bývajúci v Kamenici n/C a Mgr. Nikola Pavelková, dcéra rodičov: Ľubomíra a Renáty r. Vaľkovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Jozef Dulin, syn rodičov: Jozefa a Emílie r. Mišekovej, bývajúci v Lipanoch a Ing. Dominika Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
• V piato o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude zápis detí na prvé sväté prijímanie.
• Pani Marta z Petroviec n/L darovala na kostol 50 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu zbierka na Rádio Lumen.