Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období – 22. 1. 2023

• Od 18. 1 do 25. 1. 2023 prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• Zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC vyniesla 293,80 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 118 €, Petrovce n/L: 145,80 €, Lesné: 30 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.