Farské oznamy z 3. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Na kostolné potreby darovala Magda Horváthová z Nacinej Vsi 100 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 3. do 14. 3. 2021