Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
• Na budúcu nedeľu bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety.
• Na kostol v Petrovciach n/L darovali: Bohuznáma rodina 50 €, Bohuznáma rodina 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.