Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• V rámci pandemických opatrení sa okres Michalovce nachádza v čiernej farbe.
V našich kostoloch pri svätých omšiach sa riadime týmto poriadkom:
Pondelok – piatok – režim základ (všetci – neočkovaní i očkovaní) – 1 osoba na 25 m2.
Sobotná večerná omša v Nacinej Vsi je vyhradená pre neočkovaných.
Nedeľa – režim pre očkovaných – maximálne 100 veriacich.
Pri všetkých režimoch je povinný zoznam účastníkov a tiež respirátor.
• Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Rodina Dušana Adama z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.