Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
• Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Pani Angela zo 60. narodenín darovala na kostol v Petrovciach n/L 50 eur, z pohrebu Márie Bobikovej darovali na kostol v Lesnom 50 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.