Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

• Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Michal Ondovčín, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Lichvanovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Veronika Golierová, dcéra rodičov: Štefana a Aleny r. Drobňákovej, bývajúca v Sečovciach. Ohlasujú sa 1. krát.
• V noci 28. 3. 2020 sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 letného času.
• Na Kvetnú nedeľu pri sv. omši bude požehnanie ratolestí.
• Na kostol v Petrovciach n/L darovali z pohrebu Heleny Vojnovej 50 eur, z pohrebu Bernardíny Dankaninovej 50 eur, Michal Vojna 100 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby. Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.