Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Viňanský, syn rodičov: Michala a Anny r. Šnajderovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Natália Filipeková, dcéra rodičov: Pavla a Jany r. Jurkovej, bývajúca vo Vranove n/T. Ohlasujú sa 1., 2., a 3. krát.
• Zbierka na kňazský seminár vyniesla 437 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 150 €, Petrovce n/L: 200 €, Lesné: 63 €, Vybuchanec 24 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Z dôvodu choroby duchovného otca Emila ešte v pondelok, utorok a v stredu sväté omše nebudú. Ak duchovný otec bude po zdravotnej stránke v poriadku od štvrtka znovu začne vykonávať svoju kňazskú službu.
• O programe svätých omší budete včas informovaní na našej internetovej stránke.