Farské oznamy z Kvetnej nedele

Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa aj tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.

• Počas piatka, soboty a nedele budú kostoly na niekoľko hodín otvorené k súkromnej a tichej modlitbe a to takto:
Piatok: od 17:00 do 20:00,
Sobota: od 13:00 do 16:00,
Nedeľa: od 13:00 do 16: 00.
• Obrady Veľkého týždňa v katedrále v Košiciach bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 10:00 a 18:00; Veľký piatok 15:00 a Biela sobota 19:00.
• Požehnanie veľkonočných jedál sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania veľkonočného jedla sa nachádza v novom čísle Farského informátora a na našej webovej stránke.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Michal Ondovčín, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Lichvanovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Veronika Golierová, dcéra rodičov: Štefana a Aleny r. Drobňákovej, bývajúca v Sečovciach. Ohlasujú sa 2. krát.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.