Farské oznamy z nedele Božieho milosrdenstva

Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť.
Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.
• Boží hrob vyniesol 541,70 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 167,60 €, Petrovce n/L: 282 €, Lesné: 92,10 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Pani Natália z 30. narodenín darovala na kostol 50 €. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.