Farské oznamy z Nedele Dobrého pastiera

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po sv. omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na kostol 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.