Farské oznamy z nedele Krista Kráľa

Od pondelka platia nové pandemické opatrenia. Okres Michalovce sa nachádza v čiernej farbe. Pri všetkých omšiach v našich kostoloch bude platiť režim OP (očkovaní a tí, ktorí prekonali chorobu COVID–19) – maximálne 50 veriacich. Neočkovaní, v prípade potreby, môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti. Naďalej je povinný zoznam účastníkov a tiež respirátor.
Sobotné sv. omše v Nacinej Vsi a v Petrovciach n/L sú vyhradené len pre seniorov.
• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety vyniesla 259,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto:
Nacina Ves: 143 €, Petrovce n/L: 100,30 €, Lesné: 16 €.
Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.