Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatostí.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk.
• Na kostol darovali: Bohuznámy z 88. narodenín z Petroviec n/L n/L 100 €, pani Lucia z Petroviec n/L 50 €, na zvony v Nacinej Vsi darovali rodina Lábiková 50 € a rodina Klimová 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby pastorácie mládeže ACM/UPC.