Farské oznamy z Nedele Najsvätejšej Trojice

• Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Marián Grec, syn rodičov: neb. Antona a Alexandry r. Koscíkovej, bývajúci v Humennom a Bc. Lucia Natafalušiová, dcéra rodičov: Milana a Viery r. Mitrikovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 3. krát.
• Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po sv. omši v Nacinej Vsi bude procesia so Sviatosťou oltárnou.
• Mladomanželia Rovňákovci z Petroviec n/L darovali na kostol 100 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.