Farské oznamy z nedele Panny Márie Bohorodičky (1. 1. 2023)

• Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude v piatok pri každej sv. omši.
• Jasličky vyniesli 289 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 155 €, Petrovce n/L: 84 €, Lesné: 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.