Farské oznamy z Nedele Svätej rodiny

• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti.
• Sobášne obrady a obrady krstu sú povolené maximálne do 6 osôb.
• Povinný je zoznam účastníkov, odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk.
• Na kostol darovali rodina Jána Tokára z Nacinej Vsi 100 €, rodina Tibora Počatka z Nacinej Vsi 50 €, z pohrebu Štefana Horvátha 50 €, rodina Mašeková 50 €, rodina Martina Demetera 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 618,90 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 179 €, Petrovce n/L: 373,60 €, Lesné: 36,30 €, Vybuchanec 30 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.