Farské oznamy z prvej adventnej nedele

● Od 25. 11. do 8. 12. 2021 sa sväté omše slávia bez veriacich, len za účasti kňaza, asistencie a rodiny, na ktorej úmysel je svätá omša obetovaná – maximálne 6 veriacich – individuálna pastoračná služba.
● Veriaci v prípade potreby môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti.
● Sobášne obrady a obrady krstu sú povolené maximálne do 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).
● Pohrebné obrady sú bez kapacitných obmedzení za dodržiavania pandemických opatrení stanovených vo vyhláške.
● Jesennú zbierku na charitu môžeme podporiť počas celého adventného obdobia buď individuálne (letáky a poukážky sú v kostole) alebo prinesením milodaru do kostola alebo na farský úrad.
● Bohuznámy z Petroviec n/L daroval na kostol 50 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.