Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Maskaľ, syn rodičov: Jaroslava a Anny r. Ivákovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Miroslava Bodnárová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Pavlíkovej, bývajúca v Cejkove. Ohlasujú sa 3. krát.
Vo štvrtok 7. júla 2022 cestujeme na púť seniorov do Levoče. Odchod autobusu je ráno o 4:30 z Petroviec n/L, o 4:35 z Nacinej Vsi a o 4:40 z Lesného.
• Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 283 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 120 €, Petrovce n/L: 123 €, Lesné: 30 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Rodina Vaľková z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.