Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplínskej Širokej. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Marián Grec, syn rodičov: neb. Antona a Alexandry r. Koscíkovej, bývajúci v Humennom a Bc. Lucia Natafalušiová, dcéra rodičov: Milana a Viery r. Mitrikovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 1. krát.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.