Program svätých omší od 19. 5 do 22. 5. 2022

Štvrtok – 19. 5. – sväté omše nebudú
Piatok – 20. 5. – detská sväté omša – 18: 00 – Nacina Ves – úmysel – zosnulý František – kňaz
Po svätej omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie
Sobota – 21. 5. – svätá omša s platnosťou nedele – 18:00 – Lesné – úmysel – zosnulí Peter a Eduard
Nedeľa – 22. 5. – sväté omše – 8: 00 – Vybuchanec
9: 15 – Nacina Ves – úmysel – za veriacich
10: 30 – Petrovce n/L – úmysel – za zdravie a B. požehnanie Oľgy