Zmena programu – dôležité upozornenie

Z dôvodu choroby duchovného otca Emila sa mení program svätých omší.

Piatok – 13. 5. – sväté omše nebudú
Sobota – 14. 5. – svätá omša – 18:00 – Petrovce n/L
Nedeľa – 15. 5. – svätá omša – 9:15 – Nacina Ves
V Suchom a v Lesnom sväté omše v nedeľu nebudú.

Sväté omše budú sláviť kňazi z Michaloviec.