Farské oznamy z 2. adventnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov na fare.
• V pondelok 16. 12. 2019 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
• Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 277,20 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 104 €, Petrovce n/L: 145 €, Lesné: 19,70 €, Vybuchanec 8,50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Irena Krajňaková darovala na farské potreby 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 12. do 15. 12. 2019

Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 euro.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 2. 12. do 8. 12. 2019

Farské oznamy z 34. nedele v Cezročnom období

• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• Dnes o 21.45 hod. bude STV2 vysielať dokument Narodení pre nebo o troch sv. košických mučeníkoch. Dokument divákom priblíži Troch svätých košických mučeníkov ako ľudí svojej doby, ale aj samotné dôvody prečo sú považovaní za svätých. Dokument nie je len strohým historickým exkurzom do života týchto osobností, ale odhaľuje najmä kľúčové udalosti ich života a kultu – teda úcty k nim po smrti.
• Srdečne vás pozývame osláviť sviatok patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja do košickej katedrály sv. Alžbety v sobotu, 30. novembra 2019 o 10:00.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety vyniesla 293,20 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 108,90 eur, Petrovce n/L: 135 eur, Lesné: 31,80 eur, Vybuchanec 17,50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 25. 11. do 1. 12. 2019

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• Dnes je 30. výročie pádu komunizmu a návratu slobody. Toto výročie si po celom Slovensku pripomenieme aj vyzváňaním kostolných zvonov o 17:00.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 11. do 24. 11. 2019

Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Goroľ, bývajúci v Nacinej Vsi a Mária Gažiová, bývajúca v Nižnom Hrabovci. Ohlasujú sa 3. krát.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu v misijných krajinách. Je možnosť dať odslúžiť aj gregoriánske omše. Kontakt dostanete v sakristii kostola.
• Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 11. do 17. 11. 2019

informácie z farnosti