Príhovor arcibiskupa – metropolitu k zbierke na katolícke médiá

Drahí bratia a sestry!

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá.

Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez sociálne siete streamovali sväté omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy.

Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie.

Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy.

Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem!

Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita

Farské oznamy zo 6. Veľkonočnej nedele

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole v Lesnom.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
• Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
• Od 22. 5. do 30. 5. 2020 sa bude  pol hodiny pred svätou omšou modliť Novéna k Duchu Svätému.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 5. do 24. 5. 2020

informácie z farnosti