Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Pozývame vás na Farský deň, ktorý sa uskutoční dnes od 14:00 vo farskej záhrade v Nacinej Vsi.
• Počas nasledujúcich dvoch týždňov som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého ma zastupuje pán kaplán Adrián Kovaľ zo Strážskeho. Kontakt na neho majú kostolníčky.
• Arcidiecézna púť v Gaboltove bude v dňoch 20. 7. – 21. 7. 2019. Program púte si môžete prečítať na výveske v kostole.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 7. do 21. 7. 2019

Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

• Pozývame vás na Farský deň, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu od 14:00 vo farskej záhrade v Nacinej Vsi.
• Výlet do Vysokých Tatier v plánovanom termíne, v utorok 9. júla, sa pre nízky záujem neuskutoční. Plánujeme ho však uskutočniť 8. augusta. Ak má ešte niekto záujem, nech sa nahlási v sakristii kostola do konca mesiaca.
• Rodičom, ktorí majú deti vo veku od 6 – 10 rokov ponúkame možnosť objednať si katolícky časopis Rebrík. Predplatné na školský rok 2019/20 je 17,50 eur. Môže sa objednať spoločne do farnosti alebo individuálne do rodín.
• V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále 13. októbra o 15:00 spoločne pripomenieme 50., 60. a 65. výročie manželstva. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019, nech sa prihlásia na farskom úrade alebo v sakristii kostola do konca mesiaca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 7. do 14. 7. 2019

Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období

● Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola ešte dnes. Poplatok za autobus je 12 €.
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, ktorá začne o 10:30.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.
● Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 281 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 119,50 €, Petrovce n/L: 135 €, Lesné: 26,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Z krstu Emy Iľkovej v Suchom darovali na farský kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 1. 7. do 7. 7. 2019

informácie z farnosti