Oslavujte v rodinách Nedeľu Božieho slova

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“.
Dokument podpísaný 30. septembra 2019, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45). Pokračovať na Oslavujte v rodinách Nedeľu Božieho slova

Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať  v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Od 18. do 25. januára 2021 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 1. do 24. 1. 2021

Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 1. do 17. 1. 2021

Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Jasličky vyniesli 202 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 115,90 €, Petrovce: 45 €, Lesné: 41,10 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na kostolné potreby darovala rodina Melisy Kišovej z Nacinej Vsi 30 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 1. do 10. 1. 2021

Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry!
Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý. Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.
Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť?
Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. My sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky vo veľkej európskej rodine národov…

Pastiersky list v plnom znení si prečítajte tu.

informácie z farnosti