Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené  verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Pokračovať na Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

Vanuatu – Exotické súostrovie v Tichom oceáne

Vanuatská republika je vybudovaná na tradičných hodnotách a kresťanských princípoch. Viera ľudu v Boha je zakotvená v Ústave, ktorá bola prijatá pri získaní nezávislosti 30. júla 1980. Vanuatu je nádherná ostrovná krajina s mnohými etnickými skupinami a jazykmi. Ostrovy lákajú plážami s čiernym a bielym pieskom a krásnymi koralovými útesmi s pestrofarebnými rybami typickými pre trópy. V lesoch poletujú krásne vtáky, je tu bohatá flóra a fauna a nádherné vodopády. Pokračovať na Vanuatu – Exotické súostrovie v Tichom oceáne

Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch.

Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo.
Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002.

Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na stránke Arcidiecézna charita Košice.

informácie z farnosti