Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Martin Bajužík, syn rodičov: Ing. Vladimíra a JUDr. Jany r. Horváthovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Nacinej Vsi a Mgr. Jana Bӧszӧrményiová, dcéra rodičov: MUDr. Petra a Ľudmily r. Ščerbikovej, narodená v Košiciach, bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa 3. krát. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice

informácie z farnosti