Požehnanie bylín a kvetov

bylinkyViete, že:

Požehnanie bylín na sviatok Nanebovzatie Panny Márie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

(zdroj: POŽEHNANIA, SSV 2009), foto -jz-

Farské oznamy z nedele Premenenia Pána

Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Falis, syn rodičov: Štefana a Adriany r. Štefanovej, narodený v Sobranciach, bývajúci v Suchom a Katarína Baková, dcéra rodičov: Ľuboša a Evy r. Ďurečkovej, narodená Michalovciach, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po 1. krát.
Dňa 17. augusta 2017 (štvrtok) organizujeme púť do Turzovky. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola ešte dnes. Poplatok za autobus je 30 eur. Ak sa nenaplní autobus, púť sa neuskutoční.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 7. 8. do 13. 8. 2017

informácie z farnosti