Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“. Pokračovať na Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Usmernenia v čase zákazu vychádzania

V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: Pokračovať na Usmernenia v čase zákazu vychádzania

Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období

• Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. V tomto čase sa slávia bohoslužby neverejne, teda bez účasti veriacich. Výnimku z obmedzenia má naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
• Vzhľadom na dané obmedzenia, naplánované vysluhovanie sviatosti zmierenia v tomto týždni nebude. V súrnom prípade si môžete vyslúženie sviatosti zmierenia dohodnúť telefonicky.
Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.
• V záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní a tak pomôcť spoločnému dobru.
• Farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu každú  nedeľu od 14:00 do 16:00.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 26. 10. do 1. 11. 2020

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. októbra 2020 až do odvolania zakázal všetky hromadné podujatia, vrátane bohoslužieb, v počte nad 6 osôb. Z tohto dôvodu na svätých omšiach môže byť prítomných najviac 6 ľudí, vrátane kňaza.
• Vzhľadom na tieto obmedzenia a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu,  od 1. októbra 2020 až do odvolania, diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Pokračovať na Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

informácie z farnosti