Odpustová slávnosť v Lesnom

Naša odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, toho roku síce s „koronovými“ obmedzeniami, ale vždy rovnako bohatá na milosti, bola požehnaním pre všetkých, ktorí s otvoreným srdcom prijali zasiate Slovo a otvorili sa s vierou pre Božiu prítomnosť. V sobotu sme sa zišli pred slávnostnou sv. omšou na večeradle spolu s kňazom a v nedeľu odpustová slávnosť vyvrcholila. Aj keď nás nemohol navštíviť žiaden z pozvaných kňazov, ako býva zvykom, náš duchovný otec nám ponúkol v homílii hlboké zamyslenie nad tajomstvom darovania srdca. Zdôraznil, že jedine darovanie sa pre druhého môže naplniť zmyslom ľudský život. Na príkladoch zo života nám poukázal na silu lásky, z ktorej človek dokáže žiť plnohodnotne a viac ako z materiálnych vecí. Láskou spojené Srdcia Ježiša a Márie sú nám príkladom darovania sa a posilou na ceste do neba. Pokračovať na Odpustová slávnosť v Lesnom

Farský informátor na august 2020

V najnovšom čísle FI si prečítajte:
– list predsedu KBS nielen biskupom
– farský kosto v Nacinej Vsi v novom kabáte
– fotografie z prvého svätého prijímania
– odpust vo Vybuchanci (minule sme nestihli do uzávierky)
– výjazdové rokovanie redakčnej rady FI
– blíži sa jubilejný odpust v Klokočove
– a nezabudli sme ani na prehľad bohoslužieb v auguste

Farský informátor Nacina Ves 8/2020

Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Zoltán Németh, syn rodičov: Mikuláša a Edity r. Bodnárovej, bývajúci v Moldave a JUDr. Miroslava Semanová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 27. 7. do 2. 8. 2020

Farské oznamy zo 16. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Miroslav Špák, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Savaryovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Anna Šepeľová, dcéra rodičov: Mariána  a Anny r. Papinčákovej, bývajúca v Ľubiši. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Zoltán Németh, syn rodičov: Mikuláša a Edity r. Bodnárovej, bývajúci v Moldave a JUDr. Miroslava Semanová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Aj v tomto týždni som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého kontaktujte kostolníčky.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 7. do 26. 7. 2020

informácie z farnosti