Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sv. ruženec v mesiaci októbri sa bude modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 28. 9. do 4. 10. 2020

Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Ján Šimon, bývajúci v Nacinej Vsi a Mgr. Ivana Šimovičová, bývajúca v Nitre – Klokočine. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Baláž, syn rodičov: Emila a Márie r. Šandorovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Ing. Erika Jožiová, dcéra rodičov: Jána a Jany r. Staruchovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 1. krát.
Od pondelka do piatka (21. 9. – 25. 9.) som na duchovných cvičeniach. Počas mojej neprítomnosti ma budú zastupovať kňazi z farnosti Strážske.
• Zbierka na Boží hrob vyniesla 381,90 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 156 €, Petrovce n/L: 169,20 €, Lesné: 56,70 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 21. 9. do 27. 9. 2020

Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Dzurjak, syn rodičov: Juraja a Marty r. Sabolovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Mgr. Jana Kušnírová, dcéra rodičov: Mariána   a Tatiany r. Dolinskej, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Mgr. Ján Šimon, bývajúci v Nacinej Vsi a Mgr. Ivana Šimovičová, bývajúca v Nitre – Klokočine. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude zápis detí na prvé sväté prijímanie. Pokračovať na Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 23. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Dzurjak, syn rodičov: Juraja a Marty r. Sabolovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Mgr. Jana Kušnírová, dcéra rodičov: Mariána a Tatiany r. Dolinskej, bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa 2. krát.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na Boží hrob.
• Zbierka na opravu kostola v Soľničke, farnosť Boľ vyniesla 1066 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 660 eur, Petrovce n/L: 296 eur, Lesné: 110 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 7. 9. do 13. 9. 2020

informácie z farnosti