Farské oznamy z Kvetnej nedele

• Krížové cesty na Veľký Piatok:
10:00 – Petrovce n/L,
18:00 – Nacina Ves
• Vyloženie Oltárnej sviatosti:
Biela sobota
8:00 – Petrovce n/L,
8:15 – Nacina Ves,
8:30 – Lesné
• Požehnanie veľkonočných pokrmov:
Biela sobota
15:00 – Lesné,
15:30 – Vybuchanec,
16:00 – Petrovce n/L,
16:30 – Nacina Ves
• Na Veľký piatok je prísny pôst.
• Obrady Veľkonočného trojdnia v Petrovciach n/L bude sláviť dominikán P. Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej roty, v Lesnom kanonik Tibor Závadský a v Nacinej Vsi Emil Onderko, miestny farár.
• Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 27. 4. 2019 v Sabinove. Mladí nad 15 rokov, ktorí sa chcú zúčastniť tohto stretnutia, nech sa nahlásia v sakristii kostola do Veľkej Noci.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 15. 4. do 21. 4. 2019

Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

• Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou:
Utorok – 9. 4. – Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 10. 4. – Lesné: 16:30 – 18:00
Štvrtok – 11. 4. – Petrovce n/L: 17:00 – 18:00
Piatok – 12. 4. – Nacina Ves: 17: 00 – 18:00
Pondelok – 15. 4. – chorí a starí ľudia od 9:00 hod., Suché – 16:30 – 17:00
• Na Kvetnú nedeľu pri každej sv. omši bude požehnanie ratolestí.
• Z pohrebu Terézie Krajňákovej z Petroviec n/L darovali na okná 100 eur a na kostolné potreby 100 eur. Irena Krajňáková z Petroviec n/L darovala na farské potreby 50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 8. 4. do 14. 4. 2019

informácie z farnosti