Farské oznamy z druhej adventnej nedele

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Utorok – 12. 12. – Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 13. 12. – Lesné: 16:30 – 18:00
Štvrtok – 14. 12. – Petrovce n/L: 17:00 – 18:00
Piatok – 15. 12. – Nacina Ves: 17:00 – 18:00
V pondelok 18. 12. 2017 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola. Pokračovať na Farské oznamy z druhej adventnej nedele

Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

Dnes je možnosť získania úplných odpustkov.
V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
Vyšlo nové číslo Farského informátora.
Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
Z pohrebu Ireny Činčárovej z Petroviec n/L darovali na kostol 30 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 27. 11. do 3. 12. 2017

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

Na budúcu nedeľu bude pri každej sv. omši vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Sú z farnosti Slivník. Cena jedného balíčka je 1 euro. Finančné prostriedky z predaja oblátok pôjdu na opravu organu tejto farnosti.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 11. do 26. 11. 2017

informácie z farnosti