Archív kategorií: Galérie

Prvé sväté prijímanie v netradičnom termíne

V nedeľu 12. júla 2020 deti našej farnosti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti z rúk duchovného otca Emila.Na túto chvíľu sa pripravovali na hodinách náboženstva, v kostole na detských svätých omšiach a stretnutiach na fare. Po ročnej príprave a po sobotnej sviatosti zmierenia  prijali Ježiša ako svojho najlepšieho priateľa. Pokračovať na Prvé sväté prijímanie v netradičnom termíne

Odpustová slávnosť v Lesnom

Naša odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, toho roku síce s „koronovými“ obmedzeniami, ale vždy rovnako bohatá na milosti, bola požehnaním pre všetkých, ktorí s otvoreným srdcom prijali zasiate Slovo a otvorili sa s vierou pre Božiu prítomnosť. V sobotu sme sa zišli pred slávnostnou sv. omšou na večeradle spolu s kňazom a v nedeľu odpustová slávnosť vyvrcholila. Aj keď nás nemohol navštíviť žiaden z pozvaných kňazov, ako býva zvykom, náš duchovný otec nám ponúkol v homílii hlboké zamyslenie nad tajomstvom darovania srdca. Zdôraznil, že jedine darovanie sa pre druhého môže naplniť zmyslom ľudský život. Na príkladoch zo života nám poukázal na silu lásky, z ktorej človek dokáže žiť plnohodnotne a viac ako z materiálnych vecí. Láskou spojené Srdcia Ježiša a Márie sú nám príkladom darovania sa a posilou na ceste do neba. Pokračovať na Odpustová slávnosť v Lesnom