Archív kategorií: Aktuality

Aktuálne informácie o bohoslužbách od 25. 11. 2021

Od 25. 11. do 8. 12. 2021 sa sväté omše slávia bez veriacich, len za účasti kňaza, asistencie a rodiny, na ktorej úmysel je svätá omša obetovaná – maximálne 6 veriacich – individuálna pastoračná služba.
Sobášne obrady a obrady krstu sú povolené maximálne do 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).
Pohrebné obrady sú bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Program svätých omší: Pokračovať na Aktuálne informácie o bohoslužbách od 25. 11. 2021

Farské oznamy z nedele Krista Kráľa

Od pondelka platia nové pandemické opatrenia. Okres Michalovce sa nachádza v čiernej farbe. Pri všetkých omšiach v našich kostoloch bude platiť režim OP (očkovaní a tí, ktorí prekonali chorobu COVID–19) – maximálne 50 veriacich. Neočkovaní, v prípade potreby, môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti. Naďalej je povinný zoznam účastníkov a tiež respirátor.
Sobotné sv. omše v Nacinej Vsi a v Petrovciach n/L sú vyhradené len pre seniorov.
• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Krista Kráľa