Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 2. adventnej nedele

• Zimné kántrové dni budú 7. 12 (streda), 9. 12. (piatok) a 10. 12. 2022 (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
• Jesenná zbierka na charitu vyniesla 500,50 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 201 €, Petrovce n/L: 255 € (BŽR 100 €) eur, Lesné: 44,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z 2. adventnej nedele

Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 €.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Pokračovať na Farské oznamy z 1. adventnej nedele

Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa