Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z nedele Krista Kráľa – 26. 11. 2023

• Požehnanie adventných vencov je pri Sv. omši na budúcu sobotu a nedeľu. Nezabudnime si ich doniesť.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety bola minulú nedeľu 19.11.
• Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 26.11. Vďaka.
• Zbierka na Charitu je na budúcu nedeľu 3.12. Vopred vďaka za milodar.
• Prvé Sväté prijímanie v kostole v Nacinej Vsi je plánované na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera dňa 21. apríla 2024. Čas Sv. omše ešte upresníme.
• Dnes je 38. svetový deň mládeže. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Krista Kráľa – 26. 11. 2023

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období – 19. 11. 2023

• Dobročinná zbierka sv. Alžbety je dnes v nedeľu 19. 11. Vďaka za milodar.
• Zbierka na náš kostol je na budúcu nedeľu 26. 11. Vopred vďaka.
• Prvé Sväté prijímanie v kostole v Nacinej Vsi je plánované na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera dňa 21. 4. 2024. Čas Sv. omše ešte upresníme.
• Týždeň Cirkvi pre mládež je od 20. do 26. novembra 2023.
• ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej diecézy je v Bardejove v sobotu 25. 11. 2023. Podrobnejšie pozri plagát na výveske alebo www.acmko.sk. Pokračovať na Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období – 19. 11. 2023

Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období – 12. 11. 2023

• Dobročinná zbierka sv. Alžbety je na budúcu nedeľu 19. 11. Vopred vďaka za milodar.
• Zbierka na náš kostol sa presúva o týždeň neskôr na nedeľu 26. 11. Vďaka.
• ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej diecézy je v Bardejove v sobotu 25. 11. 2023. Podrobnejšie pozri plagát na výveske alebo www.acmko.sk.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023. Pokračovať na Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období – 12. 11. 2023

Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období – 5. 11. 2023

• Minulú nedeľu 29.10. bola zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.
• Odpustky pre duše v očisci: Možno získať za určitých podmienok pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra. Pokračovať na Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období – 5. 11. 2023

Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období – 29. 10. 2023

• Minulú nedeľu 22.10. bola zbierka na Misie. Vďaka za milodar.
• Dnes v nedeľu 29.10. je zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE. Vďaka za milodar.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.
• Odpustky pre duše v očisci: Možno získať za určitých podmienok pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra.
• Požehnanie pomníkov na cintoríne – Nahlásiť p. kostolníčke v sakristii kostola. Požehnanie je po pobožnosti na cintoríne v Nacinej Vsi a Petrovciach nad Laborcom v stredu 1. 11. 2023. V Lesnom a Vybuchanci dohodnúť osobne s kňazom. Pokračovať na Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období – 29. 10. 2023