Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplínskej Širokej. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

Program svätých omší od 19. 5 do 22. 5. 2022

Štvrtok – 19. 5. – sväté omše nebudú
Piatok – 20. 5. – detská sväté omša – 18: 00 – Nacina Ves – úmysel – zosnulý František – kňaz
Po svätej omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie
Sobota – 21. 5. – svätá omša s platnosťou nedele – 18:00 – Lesné – úmysel – zosnulí Peter a Eduard
Nedeľa – 22. 5. – sväté omše – 8: 00 – Vybuchanec
9: 15 – Nacina Ves – úmysel – za veriacich
10: 30 – Petrovce n/L – úmysel – za zdravie a B. požehnanie Oľgy

Farské oznamy z Nedele Dobrého pastiera

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po sv. omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie.
• Bohuznáma z Petroviec n/L darovala na kostol 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Dobrého pastiera

Farské oznamy z 3. Veľkonočnej nedele

• Zajtra začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
• Mariánska pobožnosť v máji bude 15 minút pred začiatkom svätej omše.
• Pri príležitosti 100. výročia založenia Ružencového bratstva v Petrovciach n/L sa na budúcu nedeľu uskutoční v kostole Najsvätejšej Trojice v Petrovciach n/L duchovná obnova.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Pokračovať na Farské oznamy z 3. Veľkonočnej nedele