Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

• Na svätej omši so spevom môže byť prítomných najviac 100 veriacich alebo maximálne 25 % kapacity kostola.
• Na svätej omši bez spevu môže byť prítomných najviac 100 veriacich alebo maximálne 50 % kapacity kostola.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatostí. Pokračovať na Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatostí.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk.
• Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude vo štvrtok pri každej sv. omši. Pokračovať na Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

Pastiersky list na Nedeľu Svätej rodiny 26. 12. 2021

V prvú vianočnú nedeľu, keď si osobitne pripomíname Svätú Rodinu – Ježiša, Máriu a Jozefa – sú naše kresťanské rodiny pozvané k určitej reflexii nad svojím životom. A naši kňazi sú zasa pozvaní k reflexii nad svojím osobným prínosom k pastoračnej starostlivosti o rodiny vo svojich farnostiach. O to viac, že stále prežívame rok Svätej Rodiny. Pokračovať na Pastiersky list na Nedeľu Svätej rodiny 26. 12. 2021

informácie z farnosti

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Prijať
Odmietnúť