Farské oznamy z 1. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN.
• Na Prvú pôstnu nedeľu vždy bola jarná zbierka na charitu. V súčasnosti, keď sa neslávia verejné sväté omše je možné podporiť charitné diela individuálne milodarom na účet: IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 667.
● Jarné kántrové dni budú v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Na kostolné potreby darovala Marta Jakubíková z Nacinej Vsi 50 eur. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 22. 2. do 28. 2. 2021