Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pol hodiny pred svätou omšou bude pobožnosť krížovej cesty. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Pozývame Vás na slávenie pútnickej soboty dňa 21. 3. 2020 v Pavlovciach nad Uhom. Program začne o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu a vyvrcholí svätou omšou o 18:00. Kto má záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii kostola do budúcej nedele.
• Jarná zbierka na charitu vyniesla 418 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 170 eur, Petrovce n/L: 203 eur, Lesné: 45 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 9. 3. do 15. 3. 2020