Farské oznamy zo 6. Veľkonočnej nedele

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole v Lesnom.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
• Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
• Od 22. 5. do 30. 5. 2020 sa bude  pol hodiny pred svätou omšou modliť Novéna k Duchu Svätému.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 5. do 24. 5. 2020