Farské oznamy zo 7. nedele v Cezročnom období

• Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu bude v pondelok v Nacinej Vsi od 9:00 do sv. omše a v utorok v Petrovciach n/L od 9:00 hod. do sv. omše.
• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri každej sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
• Krížové cesty počas Pôstu budú v Nacinej Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou a v nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom v piatky o 17:00 a v nedele o 15:00
• Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na  charitu.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 2. do 1. 3. 2020