Farské oznamy z 19. nedele v Cezročnom období

• Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri každej sv. omši požehnanie bylín a kvetov.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
• Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na kostolné potreby 100 eur, Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na obnovu kostola 50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 8. do 16. 8. 2020

Odpustová slávnosť v Lesnom

Naša odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, toho roku síce s „koronovými“ obmedzeniami, ale vždy rovnako bohatá na milosti, bola požehnaním pre všetkých, ktorí s otvoreným srdcom prijali zasiate Slovo a otvorili sa s vierou pre Božiu prítomnosť. V sobotu sme sa zišli pred slávnostnou sv. omšou na večeradle spolu s kňazom a v nedeľu odpustová slávnosť vyvrcholila. Aj keď nás nemohol navštíviť žiaden z pozvaných kňazov, ako býva zvykom, náš duchovný otec nám ponúkol v homílii hlboké zamyslenie nad tajomstvom darovania srdca. Zdôraznil, že jedine darovanie sa pre druhého môže naplniť zmyslom ľudský život. Na príkladoch zo života nám poukázal na silu lásky, z ktorej človek dokáže žiť plnohodnotne a viac ako z materiálnych vecí. Láskou spojené Srdcia Ježiša a Márie sú nám príkladom darovania sa a posilou na ceste do neba. Pokračovať na Odpustová slávnosť v Lesnom

Farský informátor na august 2020

V najnovšom čísle FI si prečítajte:
– list predsedu KBS nielen biskupom
– farský kosto v Nacinej Vsi v novom kabáte
– fotografie z prvého svätého prijímania
– odpust vo Vybuchanci (minule sme nestihli do uzávierky)
– výjazdové rokovanie redakčnej rady FI
– blíži sa jubilejný odpust v Klokočove
– a nezabudli sme ani na prehľad bohoslužieb v auguste

Farský informátor Nacina Ves 8/2020

informácie z farnosti