Prvé sväté prijímanie v Nacinej Vsi v roku 2018

prve-2018-nacina-02Prvá májová nedeľa bola pre sedem detí z našej farnosti výnimočná, pretože v tento deň mohli prvýkrát vo svojom živote prijať do svojho čistého srdca živého Pána Ježiša prítomného v Eucharistii. Tomuto neobyčajnému dňu predchádzala príprava od mesiaca septembra, keď sa duchovný otec Emil stretával s deťmi na detských svätých omšiach a následne pri katechézach na fare. Niektorí boli pri príprave svedomitejší, niektorí menej, ale všetci, ktorí prejavili túžbu prijať Pána Ježiša do svojho srdca, dostali túto možnosť. V sobotu, 5. mája si deti vo sviatosti zmierenia očistili svoje srdcia a v nedeľu nasledovala samotná slávnosť prvého svätého prijímania, do ktorej sa deti aktívne zapojili čítaním Božieho slova, prednášaním prosieb a modlitieb, prinášaním obetných darov i spevom. Sviatosť Eucharistie prvý raz prijali: Daniela Slišková, Nina Kantorová, Samanta Žigová, Ivan Goroľ, Alfréd Petický, Matej Petický a Ján Čičák. Duchovný otec Emil v homílii povzbudil deti k tomu, aby sa usilovali mať srdcia naplnené láskou a čistotou, aby sa aj o nich mohlo povedať: „Ten (tá) má ale zlaté srdce!“
Deťom srdečne blahoželáme k tomuto veľkému dňu v ich živote a prajeme, aby táto slávnosť bola začiatkom ich nového duchovného života, keď môžu mať plnú účasť pri každej svätej omši.

-ak-