odpust-pnl-2020-20

Z odpustovej slávnosti v Petrovciach n/L

Nedeľa Najsvätejšej Trojice je pre Petrovčanov zároveň aj nedeľou, počas ktorej oslavujú patrocínium svojho kostola. Ten bol po postavení v roku 1913 zasvätený práve Najsvätejšej Trojici.

Ponúkame vám zábery zo slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval vdp.  Mgr. Štefan Oslovič, farár v Zalužiciach, koncelebrovali vdp. Ľuboš Laškoty a náš vdp. Emil Onderko.